Jaga rådjur med drivande hund

Det finns många sätt att jaga. Många gånger jagar man med hund som hjälper till i jakten på olika sätt. Att jaga rådjur med drivande hund är mycket omdiskuterat och många menar att det inte är bra att jaga rådjuren med en hund som driver eftersom hunden riskerar att stressa djuren för mycket. Det finns dock många som trots de negativa åsikterna väljer att jaga med den drivande hunden. De vanligaste raserna är då tax och drever. Taxen brukar ofta driva en kort sträcka och den får inte upp lika hög fart som en mer långbent hund. I och med detta stressar den inte djuren lika mycket påstår vissa jägare.

Jaga rådjur med drivande hund

Man kan jaga såväl rådjur som räv och hare med en drivande hund. Jakt med drivande hund går till på samma sätt oavsett vad man jagar. Hundens uppgift är att söka upp ett djurs nattspår och sedan följa spåret till dess att hunden hittar djurets daglega där djuren ligger och vilar över dagen. När hunden väl hittat djuret är det dags för den att börja driva djuret mot jägaren genom skallgång. På så vis kan jägaren genom hundens skall avgöra var och när hunden dyker upp med viltet springande framför sig. När jägaren hör hunden är det dags att inta en god position och sedan invänta drevdjuret eller drevdjuren.

Rådjursjakt med den drivande hunden

En hund som jagar rådjur måste hänga med i svängarna. När man ska jaga rådjur med drivande hund kommer rådjuret gå undan och försöka fly från hunden. Detta sker ryckvis. En stund står rådjuren stilla och inväntar hunden, sedan bär det av igen, detta upprepas ett par gånger. Ett rådjur tål inte att jagas av mycket snabba hundar eller i långa sträckor. Det krävs därför mycket av en bra rådjurshund. Det viktiga är att hunden är noga med att följa det spår den fått upp, samt att den inte följer och driver rådjuret i mer än någon timme. Hundens storlek är inte lika viktig när det är rådjur man jagar. Taxen och dreven är bra exempel på ganska små hundar som jagar rådjur på ett bra sätt. Ett rådjur som jagas för hårt kommer att försvinna ur jaktområden. Eb hund som driver djuret långsamt låter rådjuret komma tillbaka till marken.

Att jaga rådjur med drivande hund är roligt men kräver mycket av både hund och hundägare. Att få en rådjurshund till att jaga bra kräver många timmars träning och övning i skogen. Man får inte ha för bråttom och tro att hunden kan jaga direkt. Då går jakten ofta för snabbt för rådjuret.

Negativa röster och positiva röster

Bland många jägarkretsar kan man höra både positiva och negativa röster om rådjursjakt med drivande hund. I artiklar från bland annat jägarförbundet och andra jaktföreningar kan man många gånger också skönja dessa olika toner. Många menar att jakt med drivande hund inte alls är lämpligt för rådjuren eftersom det är allt för stressande. De menar att andra former av jakt där inga eller helt andra typer av hundar används är det man ska använda sig av vid rådjursjakt. Andra menar att vissa drivande raser kan vara lämpliga. Andra menar att jakt med alla drivande hundar är bra och att det viktiga är hundens individuella jaktsätt.

Jaga rådjur med drivande hund är alltså ett omdiskuterat ämne och har så varit under lång tid. Men vad kan hända om man jagar med fel hund? Risken är att rådjuret blir för stressat och helt lämnar jaktmarken för att inte komma tillbaka, kanske inte överhuvudtaget. En annan risk är att rådjuret blir sjukt av att jagas för hårt. Det kan bli liggandes och plågas till döds av till exempel blod i hjärta och lungor. Ibland kan hunden fortsatt stå och stressa rådjuret och stressa djuret, och kanske även bita det trots att det ligger. Kommer man då inte dit fort och kan ta hand om hunden är det risk att rådjuret plågas ihjäl.

Omdiskuterat men underhållande

Att jaga rådjur med drivande hund är underhållande. En hund som jagar rätt och har ett bra skall gör det lätt för jägarna att veta var hunden och viltet är. Det är med andra ord inte så stor risk att råka skjuta hunden. Att jaga rådjur med drivande hund brukar också vara belönande för både hund och jägare då hunden ofta kan hitta bra spår. Dock är ämnet starkt omdiskuterat både bland jägare och andra. Inom i stort sett varje jaktlag finns det både positiva och negativa röster om denna sorts jakt, samt om vissa hundar som bör delta. Det bästa är att försöka hitta ett jaktlag som står så nära ens egna åsikter som möjligt.

Rådjur som betar i lugn och ro