Jakt med drivande hund

Drivande hundar används framför allt vid jakt på småvilt, så som hare och räv, och vid jakt på rådjur. Drevjakt fungerar så att enbart en eller flera hundar följer upp viltets spår och sedan sakta driver viltet mot jägaren. Hunden driver med skall. För jägaren gäller det att tyst och lugnt vänta på ett sedan tidigare utmärkt ställe, där det är troligt att djuret kommer passera inom skotthåll. De hundar som används inom denna jaktform är bland annat olika raser av stövare, tax och drever. Vilken hund som passar bäst beror på vilken typ av vilt som ska jagas.

Regler för jakt med drivande hund

Någonting som är viktigt att tänka på när det gäller jakt med drivande hund är att inte jaga på för små marker. Är det troligt att drevet kommer gå över någon annans jaktmark är drivande hund inte tillåtet. Det finns särskilda bestämda arealer för olika hundraser; dessa är minst 200 hektar för stövare, 100 hektar för drever och 50 hektar för tax. Jaktmarken bör också vara formad på lämpligt sätt, det vill säga inte för långsmal eller liknande.

Det finns också regler kring de tider på året olika djur får jagas med hund. Räv jagas allmänt mellan 21 augusti till 15 mars, hare 21 augusti till 28 (29) februari och rådjur 1 oktober till 31 januari. Något olika tider gäller dock i olika delar av landet, så kolla alltid upp vad som gäller i ditt område. Vid drevjakt spåras alltid viltets nattspår, vilket med andra ord sker tidigt på dygnet, för att hitta dess daglega och sedan driva det vidare.

Raser för olika jaktbyten

När man jagar med drivande hund är olika hundraser bäst för olika jaktbyten. Stövare passar bra till hare och räv men får inte jaga rådjur, då de inte driver tillräckligt sakta för rådjursjakt. Tax är däremot en bra ras när det kommer till rådjur då de noga följer spåret, driver sakta och inte hänger i mer än en timme. Pressas ett rådjur för hårt lämnar det jaktområdet, men en långsamt drivande hundras får rådjuret att behålla lugnet.

Vid jakt på hare släpps hunden, som kan vara exempelvis en stövare, tidigt på morgonen då spåren är färska. Stövare passar bra vid harjakt då de är snabba, liksom haren. Harens spår är trassliga och måste redas ut, samtidigt som de försöker skaka av sig den drivande hunden. Haren avger bara en svag vittring, vilket även ställer höga krav på hundens luktsinne. När det kommer till rävjakt ställs högre krav på jägaren än hunden då detta går väldigt snabbt och jägaren ska vara beredd där räven förväntas passera.

Smålandstövare för jakt av hare och räv

Att jaga med drivande hund

Jakt med drivande hund innebär att en hund följer upp viltets, som kan vara exempelvis räv, hare eller rådjur, nattspår för att sedan driva viltet mot jägaren. Olika raser passar för olika jaktbyten, så som stövare för hare och räv, tax för rådjur. Det är viktigt att inte jaga med drivande hund på för små jaktmarker och det finns olika bestämda arealer för olika hundraser. Viltet jagas även under olika tider av året, vilka kan variera något beroende på var i landet jakten sker.