Jakt med löshund

Det är många som sysslar med jakt i Sverige. Oftast har man med sig en hund som hjälper till med jakten på olika sätt. Det finns olika typer av jakthundar som till exempel drivande, apporterande, stående hundar eller grythundar. Beroende på vilken kategori de tillhör, så har de olika uppgifter under jakten. Vissa jägare sysslar med jakt med löshund. Detta betyder att hunden springer efter viltet utan att vara kopplad och meddelar jägaren genom skall. Hundarna kan vara både drivande eller stående sådana.

Älgjakt med löshund

Älgjakt med löshund kräver stora, sammanhängande områden att jaga på. Hundföraren går på jaktspår mot vinden tillsammans med hunden som är lös. Om hunden får kontakt med en älg som står still, kommer den att ge ifrån sig ett ståndskall som meddelar jägaren var han eller hon ska försöka smyga sig på älgen. När man väljer att jaga med löshund skapar det tillfällen då man kan genomsöka stora områden och kunna jaga så många älgar som möjligt.

Älgjakten är reglerad av jaktlagen och kontrolleras av länsstyrelsen. Det finns bestämmelser om hur många vapen man får använda och hur många älgar som man får skjuta varje säsong. Det skjuts cirka 80 000 älgar varje år och säsongen varar från september till februari. Jämthunden är en vanlig hundras som används vid lösjakt. Det är en jaktspets som används främst vid älgjakt men ibland används den också vid grävlings- eller lojakt.

Jaktprov för hundar

För att man ska kunna jaga med löshund krävs både jägarexamen för jägaren och godkänt jaktprov för hunden. Proven är utformade på olika sätt beroende på vilken sorts jakt som hunden ska utföra. Vid jaktprovet är det endast hundens prestationer som bedöms, inte jägarens. För vissa hundraser krävs ett drevprov som visar hundens förmåga att driva djuret mot skyttar. Hundens drevskall som är en viktig del av provet, bedöms likväl.

Det finns ett löshundsprov där hunden ska förfölja en älg under tystnad. Hunden ska lyckas med att få älgen att stanna för att sedan ge ifrån sig ett ståndskall som talar om för jägaren var bytet finns. Under provet ska hunden ha kontakt med älgen i minst 90 minuter. Provet är utformat som ett realistiskt prov men man skjuter inte älgen som hunden har letat upp. Detta provet är obligatoriskt för vissa hundraser som till exempel jämthunden.

Många jagar med löshund i Sverige.

Att jaga med löshund

Det är många som jagar med löshund i Sverige, speciellt när det gäller att jaga älg. Den vanligaste hundrasen som man använder när man jagar med löshund är jämthund som används ofta vid älgjakt. Den är tränad att spåra upp älg, få den till att stanna för att sedan ge ifrån sig ett ståndskall så att skyttarna vet var de ska gå. För att få jaga med löshund krävs att hunden har genomgått ett godkänt jaktprov.