Jakt utan hund

De allra flesta jakter sker idag tillsammans med en eller flera hundar. Det finns dock möjlighet att jaga även om man inte har tillgång till hund. Är man ensam jägare kan det vara lite klurigt att få tag i viltet, men är man fler än fem brukar det gå lättare. Fördelen med att jaga utan hund är att man minskar risken för att en hund ska skada sig eller bli påkörd. Har man en liten jaktmark kanske det inte går att jaga med hund.

Jaktsätt för ensam jägare utan hund

För en ensam jägare som inte har tillgång till hund kan det vara lite klurigt att hitta vilt. Man kan sitta på vakjakt vid marker där man vet att viltet rör sig. Man kan också försöka jaga hare utan hund, genom att gå längs med, över fält och åkrar för att själv försöka stöta upp harar eller vildkaniner. Detta kräver att man har vapnet redo, och att man kan skjuta snabbt. För detta behöver man alltså vara en relativt van jägare.

En ensam jägare som inte har hund kan också anlägga en åtel för till exempel räv eller vildsvin. Detta brukar vara ett effektivt sätt att locka viltet till en viss plats. Vid åteln kan man sedan bygga ett jakttorn eller en vakkoja. Där kan man sitta och hålla koll utan att ljud och dofter lika tydligt känns för viltet eller riskerar att skrämma iväg djuren. När djuren efter ett tag vant sig vid åteln och återkommer dit kan man även så smått börja skjuta viltet.

Jaktsätt för flera jägare utan hund

Är man ett gäng jägare som vill jaga men inte har tillgång till hund kan det vara lite lättare att få fram vilt. Beroende på hur många man är kan man sätta ihop ett handdrev. Man kan också turas om att gå genom skog och mark för att försöka trycka fram något djur mot en eller flera skjutberedda jägare som står utställda på lagom avstånd. Då behöver man inte vara en lika van jägare för att ha glädje av jakten.

Är man flera jägare kan man ha fler åtlar. Man kan turas om att mata vid åtlarna. Man kan också växla mellan vilka åtlar man sitter vid, samt på vilka åtlar man skjuter det vilt som kommer fram. Det är viktigt att man inte skjuter på samma åtel flera dagar eller kvällar i rad då detta kan skrämma bort det vilt som brukar återkomma till åteln. Det är bättre att ha flera åtlar att växla mellan.

Jakt utan hund

Går bra att jaga utan hundar

Det går att jaga även om man inte har tillgång till en hund. Man kan till exempel anlägga en rävåtel eller en åtel för vildsvin. Man kan också försöka gå över till exempel ett fält för att försöka stöta upp en hare eller vildkanin. Är man flera jägare kan man också skapa ett handdrev som går genom marken och driver djur mot ett antal uppställda jägare. Att tänka på är dock att man vid viss jakt måste ha tillgång till en eftersökshund.