Vargjakt med hund

Att jaga varg med hjälp av hund är något av ett nytt fenomen i Sverige. Det var inte förrän 2015 som vargjakten med hund slog igenom ordentligt. Trots vår ringa erfarenhet gällande den här typen av jakt har metoden visat sig vara mycket framgångsrik. Det är i allra högsta grad ett riskfyllt uppdrag som kan resultera i en skadad eller dödad hund. Dock har svenska jägare observerat vargjakten med hund som utförts i våra grannländer och sedan tillämpat liknande metoder i Sverige.

Vargjakt kräver modiga hundar

Det är en realitet att vargjakt med hund mycket väl kan sluta med mycket skadade hundar. Dock har man sett att en jagad varg mycket sällan beter sig likadant som när vargen själv jagar ett byte. Vargen verkar ha problem med att slå om mentaliteten mellan att bli jagad och att jaga själv. Det här är något som är mycket fördelaktigt under jakten på varg. Av samma anledning är det lika viktigt att omsorgsfullt välja en lämplig tidpunkt för jakten.

De jägare som har deltagit i vargjakt med hund vittnar om den svåra pedagogiska uppgiften med att försöka förklara sitt resonemang kring jakten. Att man i den ena stunden undviker att låta hundarna gå fritt i skog och mark där varg förekommer, för att i nästa stund medvetet välja att släppa sina hundar på vargjakt är svårt för många att ta in. Detta handlar alltså om vargens mentalitet och dess oförmåga att slå om från att jagas till att jaga själv.

Vargjakt med hund kräver speciella tekniker

Det hör inte till ovanligheterna att hundar blir svårt skadade eller dödade om de vistas fritt i områden där varg förekommer. Detta innebär att vargjakten kräver en helt annan teknik än till exempel den lösgående älgjakten. För att lyckas med vargjakten måste man först se till att resa vargen ur legan. Man måste alltså få vargen i rörelse. Lyckas man inte med det kan det snabbt innebära att hunden istället blir bytet.

Vargjakt kräver också en viss typ av hund. Jaktinstinkten och modet bör vara på topp för att lyckas med ett projekt som detta. Hundföraren använder sig med fördel av två eller tre hundar med liknande drevtempo och jaktsinne. Fram till det att man har lyckats få upp vargen ur legan bör föraren hålla hundarna kopplade för att undvika onödiga risker. Vidare går föraren lämpligtvis efter drevet. Vid ett eventuellt ståndskall bör man röra sig mot ståndet så snart som möjligt.

Varg i naturlig miljö

Varför jagar man varg?

Många funderar över varför man har valt att lägga ett sådant krut på vargjakten under de senaste åren, i synnerhet eftersom att vargen är fridlyst. Anledningen till vargjakten är att man vill minimera attackerna på tamdjur, samt för att man vill undvika problem som inavel bland vargarna. Dessa är några av anledningarna till att vi i Sverige under senare år har utvecklat tekniken vad gäller jakt. Just vargjakten med hund har visat sig vara en mycket fördelaktig metod samtidigt som vi har fått en ny förståelse för vargens mentalitet.